In de lange gangen van het hospitaal word ik geduwd door mijn pleegzoon. In Suriname zegt men "een rolwagen stoten."