Ik in het trommelkorps (mei 1972)Soms moesten we met de drumband, dat was de naam van het trommelkorps, dat bestond uit majorettes, trommels, 3 roffeltrommels, 6 landsknechten en klaroenen, op een of ander feest of gelegenheid gaan spelen.

Elk jaar namen we deel aan een wedstrijd voor muziekkorpsen, waar we ons telkens tevreden moesten stellen met een eervolle vermelding en heel wat slechte punten voor ons schoeisel, omdat we allemaal verschillende schoenen aan hadden: bruine, zwarte,...
Een week of twee voor we er de derde maal aan zouden deelnemen, kwam ik op een lumineus idee. Ik dacht eraan dat alle leden, zo'n 45 mensen, toch allemaal witte gymschoenen zouden moeten hebben. Daarom zei ik een week voor de wedstrijd dat ze die dag allemaal witte gymschoenen moesten aantrekken. Op de wedstrijd behaalden we de bronzen medaille en felicitaties van de jury voor ons schoeisel.
Bij de meeste trommelkorpsen ziet men de trommelaars de trommelstokjes vasthouden gelijk ze polio gehad hebben. De trommelaars uit mijn groep (ik begeleidde de trommelaars) houden de stokjes zoals het moet hadden ze van mij geleerd. De correcte grip van de trommelstokjes
(zie foto's beneden)

Home


hier dragen ze witte turnsloffen