Tielt

(lijnwadeniers)
In Tielt was er de lakenhalle onder het belfort. Hier produceerden ze ten tijde van de Middeleeuwen het laken voor gans West-Vlaanderen. Hierdoor verkregen ze de naam van lijnwadeniers vanwege het feit dat ze met de eerste paardentram hun vrachten vervoerden via verschillende lijnen naar de andere West-Vlaamse grootsteden. Hierdoor noemden ze de Tieltse handelaars en lakenbewerkers de lijnwadeniers.