Disi miti nanga miTapu freida 18/08/1972, lontu 15h30. Mi ben rei nanga mi brombaisigri (50cc) fu du boskopu. Tapu 1 kilometer, fu mi owru oso, wan kroisipunt deŽ. Di mi ben doro, wan laiwagi ben kon fu tegenstelde richting di ben wakti fu mi kan ben psa en a ben leti `en knipperlekti fu go na kruktusei. Na tapu srefi momenti wan wagi fu R.T.T (now Belgacom) ben kon fu kruktusei. Fu di wan verkeersbord ben gi dati a laiwagi nanga mi ben abi voorang, a wagi fu Belgacom moesu ben stop. Mi inziens a berstuurder fu a Belgacomwagi denki dat a laiwagi ben wakti tapu en. A no ben si mi en nanga furu vaart a naki mi. Mi belandde tapu a masyinkap en nanga mi leti anu mi deuk a fesi ruit onbewust. A bestuurder no man ben si moro en lasi controle abra a stuur. Wan eindje farawe a naki wan bon, door wan shock mi frei kmoto en nanga piri anu nanga futu mi belandde ini wan sloot. A bestuurder no bekommer en nanga mi, a teki wantron en fanowdu maatregel fu deŽ ini orde nanga en verzekering. A laiwagi-chauffeur hari mi poeru uit a sloot en mofo-tap-mofo a gi mi bro. A ati-wagi nanga scowtu ben verwittigd, di ben doro gaw. A ati-wagisma poti mi tapu a draagberrie en tyari mi na a moro krosbei hospitaal. Disi tori mi kisi fu yere fu a laiwagi-chauffeur. Baka 3 dei, ini a hospitaal, mi toestand ben kon moro takru da den tyari mi go na wan neurchirurg. Sensi a fosi momenti mi ben de buite bewust. Mi tan 6 wiki ini dipi coma. Bakadati 2 wiki nanga onbeweigi ai nanga sondru fu taki, te leki wan piaiman, wan bekende ini unu famiri, ben kon loeki mi. A ben si taki mi ben abi angri nanga dorst, toku Žen no ben gi mi noti. Wel a ben sori wan batra watra en aksi mi san dati ben deŽ. Heri loli mi ben piki "DREINEKI" bakadati ben sori mi wan apresina en agen a ben aksi mi san dati ben deŽ. So loli leki fosileisi mi ben peki "AGRI". So mi ben leri fu tu'de leisi taki ini mi libi. A fosi neti di mi ben kan taki baka mi bari kari heri neti "botroham", so wan angri mi ben abi. Fu di mi ben deŽ toemsi langa ini a watra den edetonton fu mi sidon wan pisten sondro zuurstof, en dan edetontonschade e onstaang na a pisi fu a edetonton di sta in fu a motoriek (den beweigi). Den Laste dei ini a hospitaal mi ben aksi ala ten efu mi ben kan go na oso bika mi ben denki dat disi ben de wan dren. Mi ini subcoma, klik dya Wantu prenki fu mi yongu ten Wan prenki fu mi fos mi mankeri leki memre fu a dronkorps Mi 8 mun baka mi ongoloku Fu di mi gehandicapt, mi eŽ pruberi fu meki den sma krinkrin dati yu kan bereik wan sani ete winsi fa skin beperkingen. Disi mi eŽ du door fu fietse.

Ini '78 mi fietse ini Lyon - Valence - tapu wan baisigri sondro versnelling.
Ini '79 mi fietse Valence na Gent (Bergi).
Ini '80 mi bai wan baisigri nanga 18 versnelling nanga tijdens a somrovakantie mi ben fietse Avigon - Gent nanga wan bigi omweg (3330 km).
Ini '81 (a international yari fu den gehandicapte) mi ben fietse mi fosi Tour de France (3531 km) ini 34 dei. Tapu 17-7-81 mi ben kon tapu TF1, A2 nanga FR3 ini a regionale nyunsu fu Rennes (tapu 10-06-2005 mi ben kisi wan kopi fu Žen) "C" est la vie", lontu 19u.20. Ini a mun december 1981 mi ben kon owktu ini a fesikino fu ala Vlaamse kino. Tapu a Gentse gronkontren mi ben kon escorteer door a Gentse Moterbrigade.
Ini '82 mi fietse mi tu'de Tour de France (4085 km) ini 38 dei.
Ini '83, fu 7 te leki 22 mei mi fietse 1655 km ini Ptata, Tapu 4 juli, fu a seŽm yari mi fietse a dri'de lontu fu Frankrijk.
Ini '84 mi fietse lontu Doisrikondre (4185 km).
Ini '85 mi ben fietse baka lontu Doisrikondre, ma na Obergunsburg mi fadon.
Ini '86 mi fietse lontu Doisrikondre nanga Frankrijk. Mi tapu a col La Croix-Haute.
Wan bladzijde fu mi logboeku
Ini '87 mi no ben fietse wegens siki. Vertaald door mijn zoon.
Home